กรณีศึกษา-พระราม-9-ไก่ย่าง-โดยลงทุนแมน
กรณีศึกษา-พระราม-9-ไก่ย่าง-โดยลงทุนแมน

แต่แล้วจุดเปลี่ยนก็เกิดขึ้น
เมื่อลูกค้าอยากได้เมนูอาหารอื่นๆ เพิ่มเพื่อกินกับไก่ย่าง
คุณสุเมธจึงต้องไปศึกษาการทำเมนูอื่นๆ เพิ่มเติม
เมื่อขายอาหารหลายอย่างมากขึ้น ลูกค้าก็มากขึ้น
จนสุดท้ายต้องขยายร้านไปด้วย
ปัจจุบัน พระราม 9 ไก่ย่างมี 4 สาขา
จากร้านเล็กๆ ใต้ต้นไม้ที่ไม่มีที่นั่งให้ลูกค้า
มาวันนี้ธุรกิจของเขาเติบโต มีที่นั่งกว่าพันที่นั่งบริการลูกค้า
โดยมีสาขาก็อยู่ในศูนย์การค้าด้วย

อ่านเพิ่มเติมได้ที่ Credit: กรณีศึกษา พระราม 9 ไก่ย่าง (longtunman.com)