ย้ายที่มาร้านใหม่ได้ 2 เดือน โควิดระบาด ยาวมาถึงปัจจุบัน
พระราม9ไก่ย่าง ผ่านวิสัยทัศน์ของคุณสุเมธ คิดเห็นอย่างไร
มาลองฟังกันค่ะ ..ขอบคุณช่อง #เพื่อนแท้ร้านอาหาร
https://youtu.be/JB6suNgsXAM